Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Rekonstrukcija i ure?enje interijera u postoje?oj zgradi Fine Slavonski Brod
Povrina:
Godina projektiranja:
2009. godina
Lokacija:
Slavonski Brod
Investitor:
Fina
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
2010. godina
Opis:

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana