Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Nadzor nad izgradnjom Centra za socijalnu skrb u Novskoj
Povrina: 750m2
Godina nadzora:
2009.-10. godina
Lokacija:
Novska
Investitor:
Minstarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Izvo?a?:
F.K.T.
Projekt:
vlastiti projekt
Opis:
Prilikom ovog projekta, koji je izvodio iskusni izvo?a?, najzanimljiviji dio bilo je izvo?enje fasadne obloge djelomi?no u Korten "prohr?anim" plo?ama te djelomi?no u metlanim lamelama koje se pojavljuju i kao sjenila prozora. U interijeru su izvo?ena vrata sa otiskom kao specifi?ni detalj. Objekt je izgra?en prema Ugovoru o javnoj nabavi i unutar ugovorene cijene te je za njega isho?ena uporabna dozvola.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana