Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Mjesto ispra?aja na Gradskom groblju u Novskoj
Povrina: 250m2
Godina projektiranja:
2004. godina
Lokacija: Novska
Investitor:
Novokom
Izvo?a?:
Pleper
Godina izvedbe:
2007. godina
Opis:
Ova simetri?na gra?evina, s prostorima ispra?aja organizirana oko atrija te s velikim ulaznim trijemom nalazi se na ulazu starog gradskog groblja u Novskoj. Monumentalnost  kompozicije uravnoteena je prirodnim, organskim i jednostavnim materijalima: lokalni kamen i drvo, neskriveni beton, ?elik. Ideja je bila projektom iskazati dvije razli?ite dimenzije ispra?aja pokojnika: onu uzvienu i duhovnu, ali i onu osobnu ljudsku.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana