Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Neboder na Radni?koj cesti u Zagrebu,
                          2. nagrada na javnom natje?aju
Povrina: 33.000 m2
Godina projektiranja:
2008. godina
Lokacija:
Grad Zagreb, Radni?ka cesta
Investitor:
-
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Gra?evina svojim jasnim i odvanim volumenom ima tendenciju dominiranja lokacijom te dinami?nm lomljenjem i izvijanjem vertikalnih ploha upija i odailje refleksije svog neposrednog okolia, kao signal poziva ka zoni u kojoj se nalazi. Elegantno dinami?na forma i britkost lomova sugeriraju snagu i postojanost vrhunskog kristala, naglaavaju?i kvalitetu kao sinonim za jaku korporativnu sliku budu?ih korisnika gra?evine.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana