Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Upravna zgrada S Kraljevac
Povrina: 600m2
Godina projektiranja:
2005. godina
Lokacija:
Sesvetski kraljevec
Investitor:
MG usluge
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Postoje?u nedovrenu zgradu trebalo je prilagoditi novim zahtjevima i namjeni. Izmjenom formata otvora i redefiniranjem volumena prikazuje se novi poslovni karakter prvotno stambene zgrade.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana