Croatian(HR)English (United Kingdom)
Jutarnji List (Subota, 19. svibnja 2012.)
 
 
 
Ve?ernji List (?etvrtak, 17. velja?e 2011.)
 
 
 
Jutarnji List (Subota, 6. studenoga 2010.)
   
 
    
www.d-a-z.hr (?etvrtak, 14. listopada 2010.)
    
    
    
Jutarnji List (Subota, 25. rujna 2010.)
 
 
 
Mjese?nik "Hie", br. 60 (Srpanj 2010.)
 
 
 
Grazia (Srpanj 2010.)
 
 
  
www.novska.hr (23. listopada 2009.)
  
 
 
www.novska.hr (28. kolovoza 2009.)
 
 
 
Vjesnik (Petak, 13. srpnja 2007.)
       
 
 Globus (Petak, 10. studeni 2006.) 
          
 
 
Ljetnikovac u dolini kardinala
Ve?ernji list (Subota, 17. lipanj 2006.)
 
 
 
 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana