Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Obiteljska ku?a na Jelenovcu
Povrina: 250m2
Godina projektiranja:
2004. godina
Lokacija:
Jelenova?ki potok, Zagreb
Investitor:
privatni investitor
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
2006. godina
Opis:
Kontakt s prirodom, kao prednost ove lokacije, maksimalno je iskoriten orijentacijom prema parku i prirodi. Pravokutni volumen svojim etaama prati rast terena. Ulaz je s najnie etae, gdje su smjeteni garaa i spremite. Stambeni prostori nalaze se na prvoj i drugoj etai, s kojih se prua pogled prema okolnom zelenilu i dobiva ve?a privatnost u odnosu na prometnicu. Monolitost volumena razbijena je balkonima i fasadnim otvorima razli?itih veli?ina. Dodatna dinamika pro?elja postignuta je upotrebom vie vrsta materijala pri zavrnoj obradi fasade. Naglasak je dan tradicionalnim materijalima, kao to su kamen (podsljemenski zeleni) te drvene obloge, koji su interpretirani na suvremen na?in.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana