Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Višestambeni objekt na Jelenovcu
Površina: 590,21 m2
Godina projektiranja:
2004. godina
Lokacija:
Zagreb
Investitor:
privatna osoba
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Osnovni volumen je izduženi pravokutnik koji je razbijen terasama i balkonima razli?itih tlocrtnih dimenzija, fasadnim otvorima razli?itih veli?ina te upotrebom više vrsta materijala pri završnoj obradi fasade. Ovaj je projekt razrada mogu?nosti gradnje na parceli od koje je ostvarena 1. faza kroz gradnju obiteljske ku?e, a prikazuje mogu?nost izgradnje višestambenog objekta sa ?etiri stana.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana