Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Ku?a u Kutini
Povrina: 387,87m2
Godina projektiranja:
2009. godina
Lokacija:
Kutina
Investitor:
privatna osoba
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Ova ku?a u stambeno tkivo Kutine istkano tradicionalno amorfnim, predimenzioniranim i nedovrenim  gra?evinama unosi disciplinirani volumen koji sadri funkcionalnu shemu obiteljske ku?e. Ku?a prati prirodnu konfiguraciju terena, a razlomljena je na dva volumena,  ?ime uvla?i vanjski prostor u unutarnji i zatvara prostor patia u svom sreditu.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana