Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Ku?a u Zagorskim Selima
Povrina: 280m2
Godina projektiranja:
2008. godina
Lokacija:
Zagorska sela
Investitor:
privatna osoba
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
2009. godina
Opis:
Ku?a u Zagorskim Selima predstavlja suvremenu pro?i?enu interpretaciju tradicionalne forme zagorske hie:  dvostreno strmo krovite pokriveno crijepom, strehom natkriven uzduni ophod ku?e, ali i otvaranje prema vizurama velikoformatnim staklenim plohama uz otvoreni kut ku?e i bogato mjerilo unutranjosti.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana