Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Ku?a u Odri
Povrina: 400m2
Godina projektiranja: 2008. godina
Lokacija: Zagreb, naselje Odra
Investitor:
privatna osoba
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Projektom je predvi?ena ku?a blago izduenog pravokutnog tlocrta kako bi se omogu?io optimalni funkcionalni raspored jedinica. Obrada pro?elja predvi?ena je u kombinaciji fasadne buke bijele boje i drvene fasadne obloge sme?e boje koja se uklapa u okolni ambijent,  a ipak se na suvremeni na?in nadovezuje na tradicijsko naslje?e tipi?ne drvene autohtone tradicijske turopoljske ku?e.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana