Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Spomen ku?a na Malom Alanu - natje?ajni rad
Povrina: 1000m2
Godina projektiranja:
2009. godina
Lokacija:
Velebit
Investitor:
Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Oblikovanje u duhu mjesta iskazuje se koritenjem materijala poput kamena, drveta i limene obloge krova. Svaka od dviju ku?a organizam je za sebe, imaju vlastitu  opnu koja sputaju?i se od krova preko pro?elja titi ku?u prema otvorenim livadama, dok se unutar te opne razvijaju topli prostori, otvoreni preko zabatnih pro?elja. Tradicionalni pocin?ani lim, koji vremenom zahr?a, zamijenjen je Korten obra?enim limom, a postament koji formira okoli gradi se iz kamena. U postamentu se nalazi i topla veza izme?u dva objekta. Drvo, koje je osnova unutranjeg prostora izlazi iz objekta na mjestima otvora opivenih drvetom i na uim, bo?nim fasadama kao drvena obloga prirodnim drvenim, grubo obra?enim materijalom.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana