Croatian(HR)English (United Kingdom)
  
Ime projekta: Župna crkva sa pastoralnim centrom i hostelom u stambenom naselju Špansko-Oranice, Zagreb - natje?ajni rad
Površina: 6400m2
Godina projektiranja:
2008. godina
Lokacija:
Zagreb, Špansko
Investitor:
-
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Lokacija crkve zarobljena u vrtlogu urbane dinamike prometa, potentne stambene zone, s jakim komercijalnim reperom kao neposrednom referencom, postaje predmetom opsežne analize koja sazrijeva u kona?ni oblik gra?evine.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana