Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Hotel Galeb
Povrina: 12.600 m2
Godina projektiranja:
2007.godina
Lokacija:
Hvar
Investitor:
ORCO
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Konceptualna analiza varijantnih arhitektonskih rjeenja pozicioniranja zgrade apart-hotelske namjene neposredno uz obalu mora, s ciljem stvaranja prostorne  kompozicije uravnoteivanjem zadanih funkcionalnih parametara i zate?enog okolia.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana