Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Centar za socijalnu skrb u Novskoj
Povrina: 780m2
Godina projektiranja:
2007. godina
Lokacija:
Novska
Investitor:
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Izvo?a?:
F.K.T.
Godina izvedbe:
2010. godina
Cijena izgradnje: 892/m2
ukupno 5.077.902,44Kn s ure?enjem okolia (bez PDV-a)
Opis:
Volumen gra?evine Centra za socijalnu skrb ?ine dva longitudinalna trakta s malim izmakom koji prate smjernice i mogu?nosti terena te okolne gradnje. Iako male kvadrature, zgrada je izvedena u dvije etae sa povienjem iznad ulaznog trijema, a radi boljeg odnosa sa susjednom velikom srednjom kolom. Ulaz Centra uvu?en je u dubinu parcele kako bi se dobio to kvalitetniji predprostor, pa se ovakvim postavom stvara ulazni trg koji postaje dio javnog prostora izme?u srednje kole i Centra za socijalnu skrb.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana