Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Ku?a u Klanjcu
Povrina: 222 m2
Godina projektiranja:.
Lokacija:
Klanjec
Investitor:
privatna osoba
Izvo?a?:
Kamgrad d.o.o.
Godina izvedbe:
2012. godina
Opis:
Obiteljska ku?a smjetena je u naselju Zagorska Sela, na jednom od brojnih breuljaka u Krapinsko-Zagorskoj upaniji.  Izgled ku?e nastao je kao moderna interpretacija  tradicionalnih zagorskih gospodarskih objekata.  Drvena gra?a, dvostreni krov i sjenik, elementi su koji su preuzeti iz tradicije i onda moderno interpretirani i prenamjenjeni kako bi to bolje sluili modernom ivotu naru?itelja.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana