Croatian(HR)English (United Kingdom)
                                  
Ime projekta: Nadzor nad rekonstrukcijom i dogradnjom stare Gimnazije za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice te Glazbene škole u Novskoj
Površina: 2180 m2
Godina nadora:
2007.-09. godina
Lokacija:
Novska
Investitor:
Grad Novska i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
Izvođač:
Metalimpex d.o.o.
Projektant:
vlastiti projekt u suradnji sa Arhitektonskim fakultetom
Opis:
Prilikom ovog nadzora naročita pažnja posvećena je rekonstrukciji zgrade sa početka 20. stoljeća koja se uređivala za Glazbenu školu. Kombinacije te stare zgrade i nove montažne zgrade koja je dograđena za potrebe Knjižnice i čitaonice Novska, dodatno je ovaj nadzor učinila interesantnim. Izvedba, usklađenje i koordinacije inox fasadne mreže na objektu, kao prvi put u Hrvatskoj primjenjene na cjelokupnoj fasadi, specijalni je dio ovog nadzora. Unutar izgradnje prema Ugovoru o javnoj nabavi i ograničenih resursa te u krizno vrijeme, ovaj projekt uspio je ostvariti sve zacrtane ciljeve i kvalitetu. Objekt je završen i za njega je ishođena uporabna dozvola, a cijena je ostala unutar prvotnog ugovora.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana