Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Trg u Novskoj
Površina: cca 1000m2
Godina projektiranja:
2009. godina
Lokacija: Novska
Investitor:
Grad Novska
Izvođač:
Metalimpex
Godina izvedbe:
2009. godina
Opis:
Prilikom projektiranja vodilo se računa o potrebi naglaska i aktiviranja javnog prostora i novonastalih vizura prema novim sadržajima koji obogaćuju socijalnu i kulturnu strukturu grada Novske te šireg područja koje gravitira prema njemu. Pristupne staze te pristupni trgovi uređeni su prefabriciranim betonskim opločnicima te posebnim prefabriciranim elementima koji kombiniraju nove materijale (metal) s LED tehnologijom osvjetljavanja javnih prostora te tradicionalne s umetnutim opekama kao elementom reminiscence na položaj uklonjenog objekta na mjestu današnjeg trga.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana