Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Kapela Svetog Florijana
Površina: 92m2
Godina projektiranja:
2004. godina
Lokacija:
Višnjica
Investitor:
RKT Župa Sv. Nikole
Izvođač: -
Godina izvedbe: -
Opis:
Nova kapela Sv. Florijana oblikovanjem odražava memoriju nekadašnje kapele (srušene za vrijeme Domovinskog rata.) u novoj interpretaciji. Kapela je pravokutna, jednobrodna građevina s centralno postavljenim tornjem zvonika iznad ulaza. Dio pročelja i zvonik obloženi su oblogom od drvene građe, tradicionalnim građevnim materijalom Posavine. Dvostrešni krov pokriven je bakrom.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana