Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Ribarnice Cromaris
Povrina: 10-20m2
Godina projektiranja:
2010. godina
Lokacija:
Trnice Dolac, Branimirova i Dubrava, Zagreb
Investitor:
Cromaris d.d.
Izvo?a?:
Tehnika d.d.
Godina izvedbe:
2010. godina
autor grafi?kog identiteta Bruketa&ini?
Opis:
U sku?enom prostoru izborom boja postignuta je asocijacija na more, a ugo?aj je upotpunjen modernim materijalima kaljenim staklom s folijom, Compact plo?ama kao oblogom i LED rasvjetom. Projektom su objedinjenje sve potrebe naru?itelja za arhitekturom, gastro-opremom te implementacijom brand elemenata i redefiniranjem istih kroz arhitekturu.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana