Croatian(HR)English (United Kingdom)
                                  
Ime projekta: Interijer Gradske knjižnice i čitaonice "Ante Jagar" u Novskoj
Površina: 900m2
Godina projektiranja:
2008. godina
Lokacija:
Novska
Investitor:
Gradska knjižnica i čitaonica "Ante Jagar" u Novskoj
Izvođač: Metalimpex - građevinski i obrtnički radovi, MGM - drveni namještaj, Planet moderna - stolice, Koming - metalne police za knjige
Godina izvedbe:
2009. - 2010. godina
Opis:
Zgrada knjižnice interpolacija je između zgrade stare gimnazije i zgrade Učilišta u Novskoj. Kako bi se naznačila razlika u vremenu gradnje i funkciji ova je građevina izgrađena u prirodnom betonu sa montažnim elementima. Nadopuna hladnom betonu u interijeru je prirodno hrastovo drvo, poznati graditeljski element ovog posavskog kraja. U njemu su oblikovani boxovi sa sekundarnim - pomoćnim funkcijama kao i dijelovi elemenata namještaja. Boja definira pojedina područja knjižnice te služi kao element vizualne orijentacije. Transparencija pregrada i centralna organizacija omogućuju pregled svih prostora knjižnice s bilo kojeg mjesta.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana