Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Interijer Centra za socijalnu skrb Novska
Povrina: neto 450m2
Godina projektiranja:
2009. godina
Lokacija:
Novska
Investitor:
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Izvo?a?:
Tehnopaneli
Godina izvedbe:
2010. godina
Opis:

Osnovni ton koji prevladava unutarnjim prostorom je bijeli uz zidove i stropove i elementi namjetaja su u tom tonu.

Osnovni ton koji prevladava unutarnjim prostorom je bijeli uz zidove i stropove i elementi namjetaja su u tom tonu. Okviri prozora i vrata stopili su se sa zidnim plohama, a i elementi namjetaja skladno nadopunjuju ?itavi prostor. Postignuta je jasno?a i svjetlost prostora, bez suvinih detalja. Istovremeno unutranjost je u korelaciji sa vanjskim koloristi?kim oblikovanjem gra?evine. Prevladava bijela, uz povremene akcente ''hr?avo'' sme?ih Korten panela. U unutarnjem prostoru akcent je ostvaren podnim oblogama koje ponavljaju ''hr?avo'' sme?u boje s fasade i elementom obloga vrata sa tiskom koji unose veselje u kompleksnu temu objekta. Projekt je ra?en unutar izrazito malog budeta i za konzervativnog naru?itelja.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana