Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Uredski prostori Kneza Mislava
Povrina: -
Godina projektiranja:
2005. godina
Lokacija: Zagreb
Investitor:
MG gra?enje
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Prijemni pult kao crna horizontala prelazi u crni zid i ozna?ava glavnu ulaznu to?ku prvo mjesto zaustavljanja. Crveni zid stvara naglasak i u kombinaciji s drvenim podom ozna?ava liniju daljnjeg kretanja. Uredski prostori staklenim stijenama otvoreni su prema hodniku ostvaruju?i vizualnu vezu ?itavog prostora, a hodnik je "lomljen" da bi bio vizualno kra?i.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana