Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Uredski prostori Kneza Mislava
Površina: -
Godina projektiranja:
2005. godina
Lokacija: Zagreb
Investitor:
MG građenje
Izvođač:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Prijemni pult kao crna horizontala prelazi u crni zid i označava glavnu ulaznu točku – prvo mjesto zaustavljanja. Crveni zid stvara naglasak i u kombinaciji s drvenim podom označava liniju daljnjeg kretanja. Uredski prostori staklenim stijenama otvoreni su prema hodniku ostvarujući vizualnu vezu čitavog prostora, a hodnik je "lomljen" da bi bio vizualno kraći.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana