Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Uredski prostori E-Hrvatska
Površina: -
Godina projektiranja:
2006. godina
Lokacija: Praška, Zagreb
Investitor:
Ured za E-Hrvatsku
Izvođač:
-
Godina izvedbe:
2006. godina
Opis:
Omogućena tlocrtna multifunkcionalnost prostora – ovisno o potrebi isti elementi mogu se složiti na različite načine stvarajući optimalnu organizaciju i iskorištenost prostora. Prostor je transparentan, fleksibilan i dinamičan, a povezan sa zadatakom ustanove.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana