Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Uredski prostori E-Hrvatska
Povrina: -
Godina projektiranja:
2006. godina
Lokacija: Praka, Zagreb
Investitor:
Ured za E-Hrvatsku
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
2006. godina
Opis:
Omogu?ena tlocrtna multifunkcionalnost prostora ovisno o potrebi isti elementi mogu se sloiti na razli?ite na?ine stvaraju?i optimalnu organizaciju i iskoritenost prostora. Prostor je transparentan, fleksibilan i dinami?an, a povezan sa zadatakom ustanove.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana