Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Srce i CARNet - Zagreb
Povrina: -
Godina projektiranja:
2000. godina
Lokacija:
Zagreb
Investitor:
Sveu?ilini ra?unski centra SRCE, Zagreb i Hrvatska akademska i istraiva?ka mrea CARNet, Zagreb
Izvo?a?:
Tehnopaneli, MGM, Ancona, Kontura-nova
Godina izvedbe:
2001. godina
Opis:
Koritenjem smirenih boja (nijanse sive, bijela...) stvoreni su svijetli, otvoreni prostori. Povremenim naglascima boje (ladi?ari, stolice) dobivena je dodatna dinamika. Manjim intervencijama i koritenjem suvremenih materijala stvoren je novi sloj u prostorima, ali s potivanjem i zadravanjem izvornog sloja zgrade arhitekta Aleksandra Dragomanovi?a.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana