Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Edupoint učionica i CARNet čvorište - Rijeka
Površina: -
Godina projektiranja:
2002. godina
Lokacija: 
Tehničko sveučilište Rijeka
Investitor: CARNet
Izvođač:
MGM, Kontura-nova
Godina izvedbe:
2002. godina
Opis:
Prostor učionice zadržava istu namjenu, no kroz potpuno drugačiji pristup učenju. Dijeli se na tri cjeline: za pojedinačni rad, za grupni rad i za potpuno opušteni rad prema vlastitom nahođenju. Crvena boja kao boja branda Edupoint primarna je u prostoru, a elementi zelene donose potrebnu vagu prostoru.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana