Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Edupoint u?ionica i CARNet ?vorite - Rijeka
Povrina: -
Godina projektiranja:
2002. godina
Lokacija: 
Tehni?ko sveu?ilite Rijeka
Investitor: CARNet
Izvo?a?:
MGM, Kontura-nova
Godina izvedbe:
2002. godina
Opis:
Prostor u?ionice zadrava istu namjenu, no kroz potpuno druga?iji pristup u?enju. Dijeli se na tri cjeline: za pojedina?ni rad, za grupni rad i za potpuno oputeni rad prema vlastitom naho?enju. Crvena boja kao boja branda Edupoint primarna je u prostoru, a elementi zelene donose potrebnu vagu prostoru.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana