Croatian(HR)English (United Kingdom)
Arhitektonski projektni ured ORGANIZACIJA ZA PLANIRANJE I ARHITEKTURU nastavak je uspjenog rada projektnog ureda ARHITEKTURA MATKOVI?. | Od osnutka do danas u uredu je izra?en veliki broj cjelovitih projekata rali?itih namjena. | Pored toga ostvareno je i sudjelovanje u mnotvu vanjskih projekata. | Imamo uspjenu i stalnu suradnju s vanjskim suradnicima, stoga smo u stanju ponuditi cjelovitu i uskla?enu projektnu dokumentaciju. | Ured danas broji est zaposlenika. | Raspolaemo znanjima i opremom potrebnom za izradu projektne dokumentacije irokog spektra.
 

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana