Croatian(HR)English (United Kingdom)
Specijalizirali smo se za izradu troškovnika za sve vrste objekata - stambeni i poslovni objekti, javni objekti, industrijski objekti, troškovnici ure?enja okoliša, troškovnici ure?enja interijera. | Uz troškovnike radimo i procjenu troškova gra?enja | Naši troškovnici izra?uju se digitalno, dokaznice su digitalne i rade se prema dogovorenim dijelovima objekta, a sam troškovnik izra?en je unutar  tabli?nog kalkulatora sa obra?enim svim izra?unima koji su i zašti?eni radi izrade istovjetnih ponuda izvoditelja | Posjedujemo veliku bazu kvalitetnih tipskih rješenja i kontaktiramo s vrhunskim izvo?a?ima i dobavlja?ima | Procjene troškova vršimo na osnovu stvarnih cijena dobivenih od izvo?a?a i dobavlja?a
 
Referentna lista
 
Troškovnik trgova?kog centra za LS property (110 000 m2) 2009. godine, suradnja sa projektnim uredom Kincl d.o.o. |  Troškovnik stambene zgrade Savica - Šanci (75 000 m2) 2009. godine, suradnja sa projektnim uredom Arhitektura Duplan?i? d.o.o. | Troškovnik stambeno poslovne zgrade Centar Bundek (75 000 m2) 2009. godine, suradnja sa projektnim uredom  De architecten CIE  |  Troškovnik stambene zgrade Kotarnica (30 000 m2) 2007. godine, suradnja sa projektnim uredom Arhitektura Duplan?i? d.o.o. | Troškovnik Klinike za Tumore u Zagrebu (10 000 m2) 2006. godine, suradnja sa projektnim uredom Zo-Invest d.o.o. | Troškovnik stambenog naselja Retfala Nova, Osijek (4 500 m2) 2006. godine, suradnja sa projektnim uredom Arhitektura Duplan?i? d.o.o. | Troškovnik stambenog naselja Sv. Vid, Rovinj (5 000 m2) 2006. godine, suradnja sa projektnim uredima Kincl d.o.o. i Hotel dizajn studio d.o.o. | Troškovnik Gradske knjižnice i Glazbene škole u Novskoj (2200 m2) 2005. godine | Troškovnik kompleksa tvornice duhana Rovinj u Kanfanaru (70 000 m2) 2005. - 2006. godine, suradnja sa projektnim uredom Kincl d.o.o. | Troškovnik stadiona Maksimir u Zagrebu (110 000 m2), 1997. - 2004. godine, suradnja sa projektnim uredom Kincl d.o.o.