Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Kino Novska
Površina: 383,6m2
Godina projektiranja:
2006. godina
Lokacija:
Novska
Investitor:
Grad Novska
Izvođač:
-
Godina izvedbe:
2008. godina
Opis:
Ukupnost velike plohe zidova kino dvorane Novska je horizontalnim lamelama zidne obloge u crnoj, bijeloj, plavoj i bež, nizanim u stupcima s pomakom, na racionalan način ritmizirana i oblikovana. Dodatno, horizontalna se lamela pojavljuje i u oblozi poda, a prenosi se i na oblikovanje pročelja, gdje se pojavljuje kao horizontalni potez različitog tona.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana