Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Kuća u Zagorskim Selima
Površina: 280m2
Godina projektiranja:
2008. godina
Lokacija:
Zagorska sela
Investitor:
privatna osoba
Izvođač:
-
Godina izvedbe:
2009. godina
Opis:
Kuća u Zagorskim Selima predstavlja suvremenu pročišćenu interpretaciju tradicionalne forme zagorske hiže:  dvostrešno strmo krovište pokriveno crijepom, strehom natkriven uzdužni ophod kuće, ali i otvaranje prema vizurama velikoformatnim staklenim plohama uz otvoreni kut kuće i bogato mjerilo unutrašnjosti.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana