Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Kuća u Odri
Površina: 400m2
Godina projektiranja: 2008. godina
Lokacija: Zagreb, naselje Odra
Investitor:
privatna osoba
Izvođač:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Projektom je predviđena kuća blago izduženog pravokutnog tlocrta kako bi se omogućio optimalni funkcionalni raspored jedinica. Obrada pročelja predviđena je u kombinaciji fasadne žbuke bijele boje i drvene fasadne obloge smeđe boje koja se uklapa u okolni ambijent,  a ipak se na suvremeni način nadovezuje na tradicijsko nasljeđe tipične drvene autohtone tradicijske turopoljske kuće.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana