Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Višestambeni objekt na Jelenovcu
Površina: 590,21 m2
Godina projektiranja:
2004. godina
Lokacija:
Zagreb
Investitor:
privatna osoba
Izvođač:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Osnovni volumen je izduženi pravokutnik koji je razbijen terasama i balkonima različitih tlocrtnih dimenzija, fasadnim otvorima različitih veličina te upotrebom više vrsta materijala pri završnoj obradi fasade. Ovaj je projekt razrada mogućnosti gradnje na parceli od koje je ostvarena 1. faza kroz gradnju obiteljske kuće, a prikazuje mogućnost izgradnje višestambenog objekta sa četiri stana.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana