Croatian(HR)English (United Kingdom)
                                  
Ime projekta: Sveučilišna knjižnica u Osijeku
Površina: 10992,9 m2
Godina projektiranja:
2012. godina
Lokacija:
Osijeka
Investitor:
Grad Osijek
Izvođač:
-
Godina izvedbe:
-
Cijena izgradnje: -
Opis:
Sveučilišna knjižnica planirana je kao racionalni i ekonomični sklop koji svojom kompaktnošću ostvaruje visoku energetsku učinkovitost. Glavne odrednice koje su definirale koncept i oblikovanje su: optimizacija spremišta knjiga, kretanja korisnika, podrumskih etaža i korištenja proširenih funkcija, parkovi knjižnice, kompaktnost oblika i oblikovanje. Vanjsko oblikovanje zgrade u vidljivoj opeci nastalo je pod utjecajem Katedrale u Đakovu i zgrade HAZU-a u Zagrebu, a temeljeno na tradiciji parkova u Osijeku, svaki kat knjižnice ima svoj park u koji je omogućen pristup iz prostora čitaonica.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana