Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Centar za socijalnu skrb u Novskoj
Površina: 780m2
Godina projektiranja:
2007. godina
Lokacija:
Novska
Investitor:
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Izvođač:
F.K.T.
Godina izvedbe:
2010. godina
Cijena izgradnje: 892€/m2
ukupno 5.077.902,44Kn s uređenjem okoliša (bez PDV-a)
Opis:
Volumen građevine Centra za socijalnu skrb čine dva longitudinalna trakta s malim izmakom koji prate smjernice i mogućnosti terena te okolne gradnje. Iako male kvadrature, zgrada je izvedena u dvije etaže sa povišenjem iznad ulaznog trijema, a radi boljeg odnosa sa susjednom velikom srednjom školom. Ulaz Centra uvučen je u dubinu parcele kako bi se dobio što kvalitetniji predprostor, pa se ovakvim postavom stvara ulazni trg koji postaje dio javnog prostora između srednje škole i Centra za socijalnu skrb.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana