Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Kuća u Klanjcu
Površina: 222 m2
Godina projektiranja:.
Lokacija:
Klanjec
Investitor:
privatna osoba
Izvođač:
Kamgrad d.o.o.
Godina izvedbe:
2012. godina
Opis:
Obiteljska kuća smještena je u naselju Zagorska Sela, na jednom od brojnih brežuljaka u Krapinsko-Zagorskoj županiji.  Izgled kuće nastao je kao moderna interpretacija  tradicionalnih zagorskih gospodarskih objekata.  Drvena građa, dvostrešni krov i sjenik, elementi su koji su preuzeti iz tradicije i onda moderno interpretirani i prenamjenjeni kako bi što bolje služili modernom životu naručitelja.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana