Croatian(HR)English (United Kingdom)
                                  
Ime projekta: Vrtić u Novskoj
Površina: 1545,25 m2
Godina projektiranja:
2012. godina
Lokacija:
Novska
Investitor:
Grad Novska
Izvođač:
-
Godina izvedbe:
-
Cijena izgradnje: -
Opis:
Koncept rješenja je struktura koja može rasti, po potrebi se mogu dodavati dodatne jedinice sa pratećim prostorima, a i dalje se zadržava osnovna oblikovna i funkcionalna ideja. Prema zadanom projektnom zadatku vrtić ima 5 vrtićkih jednica, ali jednostavnom dogradnjom moguće je dodati još 3 jedinice. Većina prostora je polivalentna, tako da način uporabe više ovisi o interesima i potrebama djece i programa (na primjer, prostori se mogu mijenjati iz jasličkih u vrtićke i obrnuto), a manje o unaprijed određenoj čvrstoj strukturi. Osnovna tlocrtna forma je napeta zakrivljena linija unutar koje su formirani prostori zasebnih soba, sanitarija, garderoba, kao i pratećih gospodarskih i administrativnih prostorija.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana