Croatian(HR)English (United Kingdom)
                                  
Ime projekta: Kongresni centar u Lovranu
Površina:  m2
Godina projektiranja:
2012. godina
Lokacija: Lovran
Investitor: Grad Lovran
Izvođač: -
Godina izvedbe:
-
Cijena izgradnje: -
Opis:
Kongresni centar u Lovranu zamišljen je u već postojećoj dobroočuvanoj zgradi kina. Kako bi udomila nove sadržaje, zgrada kina minimalno se mijenja i to u svome interijeru, dok eksterijer ostaje nepromjenjen. Tlocrtni raspored omogućava smještaj kongresne dvorane i popratnih konferencijskih prostora. Prostori su tlocrtno fleksibilni kako bi se mogli prilagoditi potrebama i broju sudionika. Na zgradu se dograđuje aneks koji služi kao izložbeni i konferencijski prostor.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana