Croatian(HR)English (United Kingdom)
                                  
Ime projekta: Zdravstveno turisti?ki centar u Lovranu
Površina:  18 065m2
Godina projektiranja:
2012. godina
Lokacija: Lovran
Investitor: Grad Lovran
Izvo?a?: -
Godina izvedbe:
-
Cijena izgradnje: -
Opis:
Projekt je zamišljen kao novi višenamjenski centar Lovrana. Sadržaji centra nadopunjuju postoje?u ponudu grada kako za turiste tako i za same stanovnike. Centar se sastoji od nekoliko cjelina: hotela, apartmanskog hotela i zgrade zdravstvenog turizma te vodenog parkom zatvorenog tipa. Sve te cjeline me?usobno su povezane podzemnim garažama i pomo?nim sadržajima.  Parcela je na terenu u padu pa se to?kastim rasporedom gra?evina ostvaruje nesmetan pogled prema moru.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana