Croatian(HR)English (United Kingdom)
                                  
Ime projekta: UPU Melinišće
Površina: 64.100 m2
Godina projektiranja:
2013. godina
Lokacija: Zagreb
Investitor: Privatni investitor
Izvođač: -
Godina izvedbe:
-
Cijena izgradnje: -
Opis:
Projekt je izrađen radi istraživanja mogućnosti gradnje i razvoja unutar neizgrađene zone društvene namjene, smještene u sjeveroistočnom dijelu Zagreba.  Konceptom je definiran smještaj parcele osnovne škole i diplomatskih rezidencija, no predviđena je i mogućnost  prilagodbe parcela i drugim društvenim namjenama ukoliko se za njima ukaže potreba u dijelu grada koji gravitira ovoj zoni.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana