Croatian(HR)English (United Kingdom)
                                  
Ime projekta: Poslovna zona u Novskoj
Površina: 110 ha
Godina projektiranja:
2012. godina
Lokacija: Novska
Investitor: Grad Novska
Izvo?a?: -
Godina izvedbe:
-
Cijena izgradnje: -
Opis:
Projektom je definirano idejno rješenje poslovne zone u Novskoj površine 110 ha sa mogu?noš?u širenja na 166 ha. Smještaj zone izme?u autoceste Zagreb-Lipovac i željezni?ke pruge Zagreb-Beograd na koju je direktno vezana, omogu?uje dobru prometnu povezanost poslovne zone unutar uže i šire regije. Rješenjem je definiran raster prometnica koje prolaze zonom te je omogu?eno formiranje parcela razli?itih veli?ina ?ime je ostvarena fleksibilnost prema individualnim zahtjevima i potrebama investitora. Zona je opremljena strujom, vodom i plinom.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana