Croatian(HR)English (United Kingdom)
                                  
Ime projekta: Etno selo u Novskoj
Površina: -
Godina projektiranja:
2012. godina
Lokacija:
Novska
Investitor:
Grad Novska
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Cijena izgradnje: -
Opis:
Edukacijsko muzejski centar tradicijskog naselja koncipiran je kao centar edukacije i o?uvanja kulturne baštine novljanskog kraja. Glavni element ovog projekta su postoje?e tradicijske ku?e preseljene iz okolnih sela u svrhu njihovog o?uvanja, ali i o?uvanja starih obrta koji bi u njima bili prezentirani. Ulaz u tradicijsko naselje formiran je dvjema gra?evinama u kojima se predvi?a prostor edukacije. U jednoj gra?evini prezentirana je povijest cijelog kraja, a u drugoj prikaz razvoja naselja i tipologije tradicijske gradnje. Projekt predvi?a i smještajne kapacitete (autokamp i  bungalove), te prostore za prakti?an rad.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana