Croatian(HR)English (United Kingdom)
                                  
Ime projekta: Ekološki i poduzetni?ki istraživa?ki centar u Novskoj
Površina: 3.000 m2
Godina projektiranja: 2012. godina
Lokacija:
Novska
Investitor:
Grad Novska
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Cijena izgradnje: -
Opis:
Ekološki i poduzetni?ki istraživa?ki centar koncipiran je kao energetski samoodrživa kružna gra?evina koja se snabdijeva putem polja solarnih panela smještenih uz nju. Ovim projektom predvi?ene su dvije takve gra?evine, iako se one mogu po potrebi multiplicirati.  Gra?evina se sastoji od prizemlja i tri etaže. U prizemlju se nalazi edukacijski prostor energetske održivosti, poduzetni?ki istraživa?ki centrar na prvoj, odnosno uprava i ugostiteljski sadržaji na drugoj etaži. Na tre?oj, zadnjoj etaži smještena je konferencijska dvorana natkrivena zelenim krovom koji je djelomi?no prekriven solarnim kolektorima koji sudjeluju u energetskoj održivosti centra.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana