Croatian(HR)English (United Kingdom)
                                  
Ime projekta: Regionalni edukacijski i inovacijski centar u Novskoj
Površina: 12.500 m2
Godina projektiranja:
2012. godina
Lokacija:
Novska
Investitor:
Grad Novska
Izvo?a?:
-
Godina izvedbe:
-
Cijena izgradnje: -
Opis:
Regionalni edukacijski i inovacijski centar sastoji se od dva volumena od kojeg svaki predstavlja jednu funkcionalnu cijelinu. Manji volumen je visine prizemlje plus kat i ispunjen je halama, te zajedno s okolnim prostorom služi za prakti?nu nastavu centra. Drugi , sedmerokatni volumen služi kao poduzetni?ki inkubator s u?ionicama, restoranom, uredskim prostorima i smještajnim jedinicama. Ispred centra formiran je pristupni, javni trg.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana