Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: Sajamski prostor E - Hrvatska 
Površina: -
Godina projektiranja:
2005. godine
Lokacija:
-
Investitor:
Središnji državni ured za E-Hrvatsku
Izvođač:
-
Godina izvedbe:
-
Opis:
Čistoća prostora postignuta upotrebom samo tri boje. Bijela podloga – pod i zid, crna horizontala pulta koja definira sam prostor i crveni naglasak pulta koji se ponavalja i na podu te usmjerava kretanje.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana