Croatian(HR)English (United Kingdom)

Ime projekta: HTZ - Hrvatska turistička zajednica
Površina: -
Godina projektiranja:
2006. godina
Lokacija:
tipski sajamski prostor
Investitor:
HTZ - Hrvatska turistička zajednica
Izvođač: -
Godina izvedbe:
-
Opis:
Prostor podijeljen na par cjelina, svaka sa svojim pultom. U svakoj cjelini nalaze se paneli s fotografijama turističkih zanimljivosti – svaka cjelina drugačija tematska fotografija.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana