Croatian(HR)English (United Kingdom)

nagrada "Drago Galić"  Udruženja hrvatskih arhitekata za najuspješnije ostvarenje u području stambene arhitekture za 2005. godinu
 
Ime projekta: Ljetnikovac u Dolini kardinala
Površina: 220m2
Godina projektiranja:
2003. godina
Lokacija:
Mirkopolje
Investitor:
privatni investitor
Izvođač:
Perak graditeljstvo
Godina izvedbe:
2005. godina
Opis:
Kuća odskače od uobičajenog poimanja vikendice uz rijeku, ali i današnje gradnje sela, preispitujući naslijeđe i transformirajući ga u skladu s novim potrebama. Utjecaj tradicijskog graditeljstva vidljiv je u obliku izduženog pravokutnika u tlocrtu, a na sličan način koriste se i materijali i boja. Postamentalni dio i gospodarski prostori od grubog lokalnog kamena tradicionalno proizlaze iz potrebe obrane od visokog vodostaja, dok drvo na pročelju definira kuću za čovjeka.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaška 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridržana