Croatian(HR)English (United Kingdom)

nagrada "Drago Gali?"  Udruenja hrvatskih arhitekata za najuspjenije ostvarenje u podru?ju stambene arhitekture za 2005. godinu
 
Ime projekta: Ljetnikovac u Dolini kardinala
Povrina: 220m2
Godina projektiranja:
2003. godina
Lokacija:
Mirkopolje
Investitor:
privatni investitor
Izvo?a?:
Perak graditeljstvo
Godina izvedbe:
2005. godina
Opis:
Ku?a odska?e od uobi?ajenog poimanja vikendice uz rijeku, ali i dananje gradnje sela, preispituju?i naslije?e i transformiraju?i ga u skladu s novim potrebama. Utjecaj tradicijskog graditeljstva vidljiv je u obliku izduenog pravokutnika u tlocrtu, a na sli?an na?in koriste se i materijali i boja. Postamentalni dio i gospodarski prostori od grubog lokalnog kamena tradicionalno proizlaze iz potrebe obrane od visokog vodostaja, dok drvo na pro?elju definira ku?u za ?ovjeka.

 
Organizacija za planiranje i arhitekturu d.o.o. | Vlaka 81a, HR-10000 Zagreb | tel. +3851 4665254
Sva prava pridrana